Verwaarloosde woningen en gebouwen

Verwaarlozing van woningen en gebouwen moet voorkomen en bestreden worden. Dit is belangrijk, iedereen woont immers graag in een aantrekkelijke buurt. Bovendien kan ernstige bouwvalligheid de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen.
Een woning of een gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer gebreken worden vastgesteld die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer bij hoofd- en/of bijgebouw(en):

•    de water- of winddichtheid is aangetast en/of
•    de stabiliteit is aangetast en/of
•    onderdelen dreigen los te komen en/of
•    voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.
Verwaarloosde woningen of gebouwen worden opgenomen in het verwaarlozingsregister.