Wat te doen bij storm- en waterschade

bannereloket

bannerstorm

Waar kan je terecht bij schade?

Heb je schade en wens je hiervoor een dringende tussenkomst van de brandweer? Contacteer de brandweer via één van de volgende kanalen:

 • Bij voorkeur via het e-loket van brandweerzone centrum.
  o Je melding komt rechtstreeks binnen in het dispatching-systeem van brandweerzone meetjesland. Daar worden de meest dringende meldingen prioritair behandeld. Bij veel meldingen kan de interventiewachttijd toenemen, maar opnieuw aanmelden is niet nodig.
  o Contacteer de brandweer niet voor schade die je na de storm zelf kan opruimen of als er geen gevaar dreigt. (zie onder, bij niet-dringende schade).
   
 • Of bel 1722.

  o Door 1722 te bellen houd je 112 vrij voor mensen in levensgevaar.
  o Heb geduld. Tijdens noodweer loopt het aantal telefoontjes snel op. Haak niet in, want dan beland je terug achteraan de wachtrij.
  o Bel maar één keer. De diensten zijn na jouw eerste melding reeds verwittigd.
  o Dit is geen noodnummer, dus 1722 is een betalend nummer.

 • Heb je niet-dringende schade?

  o Contacteer een herstellingsdienst.
  o Geef je schadegeval aan bij je verzekeringsmaatschappij. De meeste schade wordt vergoed vanuit de woningpolis (brandpolis eenvoudige risico’s).
  o Hou bewijsmateriaal van je schade (foto’s, interventieverslag brandweer/politie, offerte/facturen van herstellingen, etc.) goed bij.

KMI

Het KMI geeft waarschuwingen volgens kleurencodes groen, geel, oranje & rood.
Alle informatie is terug te vinden op onderstaande website van het KMI.
https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie

Preventietips!

 • Zet alles wat door de wind meegevoerd kan worden binnen of maak alles vast, bv. tuinmeubelen, trampoline, etc.
 • Parkeer je voertuig niet onder een boom.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Schuil nooit onder een boom bij hevige wind.
 • Blijf binnen en ga enkel naar buiten als het echt moet.
 • Trek de stekker uit van elektrische toestellen.
 • Rij niet door straten waar water staat om waterschade aan aanpalende woningen te voorkomen.
 • Zorg dat je huisdieren binnen blijven.
 • Is er afvalophaling? Zet je afval zo laat mogelijk buiten of wacht tot de volgende ophaling.
 • Help je buren indien nodig.