Subsidie aankoop natuurgebieden

Binnen de perken van de gemeentelijke meerjarenplanning kan het gemeentebestuur toelagen verlenen voor de aankoop van gronden binnen de gemeente Lievegem met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurgebied.

Aanvraagfomulier hiervoor is in opmaak