Klimaatactieplan

De klimaatverandering is een mondiaal probleem, maar de gevolgen ervan zijn ook duidelijk bij ons te voelen. De hevige neerslag en wateroverlast in het voorjaar van 2017 en de daarop volgende abnormaal warme en droge zomer, zijn daar voorbeelden van. En deze fenomenen zullen in de toekomst extremer en frequenter worden. Maar niet alleen de gevolgen van de klimaatverandering, ook de oplossingen moeten zowel op mondiaal als op lokaal niveau worden gezocht.

Europees Burgemeestersconvenant

De gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot ondertekenen samen het Europese Burgemeestersconvenant. Concreet willen we tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens met 40% terug dringen op ons eigen grondgebied. Ook willen we de toekomstige gemeente Lievegem meer weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering zoals overstromingen, droogte en verlies aan biodiversiteit.

En we zijn hierin niet alleen. Het Burgemeestersconvenant is het "grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld". Het brengt bijna 8000 lokale en regionale besturen samen. Zij engageren zich vrijwillig om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te verwezenlijken en te overtreffen. Want om de klimaatproblemen aan te pakken zijn niet alleen akkoorden op mondiaal niveau (zoals dat van Parijs) belangrijk. Een koolstofarme samenleving is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen moet zijn steentje bijdragen: burgers, bedrijven, handelaars, landbouwers, scholen, verenigingen, … Iedereen wordt mee op de klimaatkar gehesen. En als gemeente geven we graag een flinke duw aan die kar.

Participatief traject

In september 2017 zijn we gestart met een uitgebreide consultatieronde om te komen tot een gedragen actieplan voor Lievegem. Alle gemeentelijke diensten en beleidsverantwoordelijken, maar ook een aantal enthousiaste inwoners en mensen uit bedrijven en verenigingen werden van bij het begin betrokken. We organiseerden een gemeentelijk klimaatteam en thematische werkgroepen rond mobiliteit, gebouwen en hernieuwbare energie. Alle “Lievegemmenaren” konden meedenken over goede acties en maatregelen tijdens drie klimaattafels, eentje in elke gemeente.

Het voorliggende plan bevat concrete maatregelen om de CO2 uitstoot drastisch naar beneden te krijgen. In een volgende fase zullen we, samen met de andere gemeenten van het Meetjesland, een plan maken om ons zo goed mogelijk te wapenen tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering.

Meetjesland klimaatgezond

Op het niveau van het Meetjesland beweegt er momenteel heel wat. Onze gemeenten nemen actief deel aan het project “Meetjesland klimaatgezond”, getrokken door de Provincie Oost-Vlaanderen en de streekintercommunale Veneco. Met 14 gemeenten werken we samen in dit ambitieuze klimaatproject.

Je kan het volledige klimaatplan hier nalezen

Een overzicht van de Key Actions voor Lievegem