Onderhoud waterlopen

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop.

Categorieën

  • Onbevaarbare waterlopen van categorie 1 worden beheerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
  • Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 worden beheerd door de provincie.
  • Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 worden beheerd door de gemeente.

Niet-geklasseerde waterlopen:

  • baangrachten langs gemeentewegen worden beheerd door de gemeente
  • baangrachten langs gewestwegen en snelwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer
  • bepaalde grachten hebben een 'polder of watering' als beheerder, in dat geval is het onderhoud de taak van het bestuur van de polder of watering
  • andere niet-geklasseerde waterlopen en privégrachten worden beheerd door de eigenaar van het aangrenzende perceel. Alleen als het gaat om een ‘gracht van algemeen belang’, neemt de gemeente het beheer ervan op zich, zonder het eigendom ervan over te kopen.