Fietsactieplan

De Vlaamse Regering organiseerde op 19 april 2015 de eerste Vlaamse klimaattop. Het werd duidelijk gesteld dat Vlaanderen meer voorop moet lopen in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarvoor is er op diverse vlakken een trendbreuk in het beleid nodig. Ook op lokaal niveau.

Gemeenten die investeren in moderne fietsinfrastructuur en hun beleid hierop afstemmen, investeren in hun eigen toekomst. Goede fietsverbindingen maken een gemeente veiliger, vlotter, stiller, gezonder en aantrekkelijker voor (nieuwe) inwoners.

Waarschoot volgt en wil zich duidelijk profileren als fietsgemeente door in te zetten op een duurzaam fietsbeleid. Daarvoor neemt zij engagementen.
In 2015 tekent de gemeente in op het coachingtraject fietsbeleid georganiseerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Fietsberaad Vlaanderen en stelt haar fietsactieplan op. Hiermee krijgt de gemeente de sleutel in handen om een stukje van fietsend Vlaanderen nog aantrekkelijker te maken!

De voorgestelde acties en maatregelen belichten niet enkel beleidsmatige doelstellingen, maar geven eveneens concrete infrastructurele ingrepen en sensibiliseringsacties. Het plan is ambitieus en uitdagend. Geen ellenlange teksten maar concrete acties en doelstellingen om onmiddellijk aan de slag te gaan.

Het fietsactieplan werd op de gemeenteraadszitting van 30 juni 2016 goedgekeurd.