Trage wegen

Trage wegen zijn wegen voor wandelaars, fietsers, ruiters, … kortom wegjes en paden voor niet-gemotoriseerde verkeer. Ze worden ook wel veldwegen, buurtwegen of voet- en kerkwegels genoemd. Deze trage wegen zijn vaak vergeten wegen. Nochtans zijn trage wegen zeer nuttig. Ze zijn rustig en mooi om langs te wandelen en te fietsen. Ze bieden bovendien een veilig alternatief aan zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld voor de schoolgaande jeugd of voor korte verplaatsingen naar de bakker of naar het werk.

Overtuigd van de meerwaarde van deze wegen werkt het gemeentebestuur van Waarschoot samen met vzw Regionaal Landschap Meetjesland en de Provincie Oost-Vlaanderen, om met de lokale gebruikers en de betrokkenen een lokaal herstel- en ontwikkelingsplan trage wegen op te maken.

Eind 2014 ging een enthousiaste groep vrijwilligers aan de slag met het Regionaal Landschap Meetjesland. Verschillende kaarten werden samen gelegd en alle trage wegen werden opgezocht, beschreven en in kaart gebracht.

Op een evaluatievergadering in mei 2015 werd een evaluatiekaart en vragenbundel aan geïnteresseerden voorgesteld om de trage wege te bewandelen en te evalueren.

Uiteindelijk zal het Regionaal Landschap het eindresultaat voorstellen aan het gemeentebestuur die er op haar beurt concreet mee aan de slag kan voor een opknapbeurt van de trage wegen in de Waarschoot.

 

Meer info

www.rlm.be