Bewonerskaart

Wie kan een bewonerskaart krijgen?

De bewonerskaart wordt enkel uitgereikt in de deelgemeente Lovendegem aan natuurlijke personen, die hun werkelijke woon- en verblijfplaats hebben in de zone met beperkte parkeerduur (de blauwe zone) en niet beschikken over een oprit en/of garage. De uitreiking wordt beperkt tot één kaart per wooneenheid (huis, flat, studio,..).

Het aanvragen van een bewonerskaart

Voor een aanvraag voor een bewonerskaart kan je terecht bij het onthaal van je gemeentehuis of via mail mobiliteit@lievegem.be.
Na het indienen van de nodige documenten:
- het ingevulde aanvraagformulier
- kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig
- kopie van je identiteitskaart
- het eventueel bewijs van exclusief gebruik indien het voertuig niet op jouw naam is ingeschreven
Vervolgens controleren we je aanvraag op geldigheid. Indien jouw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden wordt er door het parkeerbedrijf Besix/Indigo een bewonerskaart aangemaakt die wij bij je afleveren.

Tijdelijke en/of beperkte bewonerskaarten

Het college van burgemeester en schepenen kan speciale en/of beperkte bewonerskaarten uitreiken aan personen die door omstandigheden buiten hun wil tijdelijk verhinderd zijn hun eigen oprit of garage te gebruiken (bv. de wekelijkse markt, openbare werken,...)

Kostprijs bewonerskaart

Aan de rechthebbenden wordt de bewonerskaart gratis afgeleverd.

Waar kan ik de bewonerskaart gebruiken

Je mag deze gebruiken in de volledige blauwe zone van de deelgemeente Lovendegem. De bewonerskaart mag niet worden gebruikt op plaatsen met een parkeerduur van minder dan 2 uur.