Parkeerbeleid blauwe zone Lovendegem

In een aantal straten is de parkeertijd beperkt omdat ze in de blauwe zone liggen. In deze zone is het verplicht de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen te leggen.

Wanneer de parkeerschijf gebruiken?

In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 uur tot 18 uur, alle dagen behalve op zon- en feestdagen, tenzij er andere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie.

De locaties waar het gebruik van een parkeerschijf verplicht is, herkent men aan de blauwe verkeersborden met de witte P en het symbool van een parkeerschijf.

Hoe lang parkeren met een parkeerschijf?

Met een geldige parkeerschijf kan men in principe 2 uur parkeren (tenzij anders aangeduid vb. in zone kort parkeren Molendreef, Parkeerhavens De Kasteeldreef en De Warande), te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf. Bij het verstrijken van de maximaal toegelaten parkeertijd moet men de parkeerplaats verlaten hebben.

Concreet in Lovendegem

- In de blauwe zone in de Kerkstraat, Diepestraat, Dorp, Kasteeldreef: 2 uur

- Molendreef: Blauwe zone: 2 uur, uitgezonderd tussen nummer 23 en 29 waar een zone is voor kortparkeren van 30 minuten. In deze zone van kortparkeren mogen ook geen bewonerskaarten gebruikt worden.

- Parkings De Warande en De Kasteeldreef: 3 uur

Hoe de parkeerschijf gebruiken?

Plaats de pijl van de parkeerschijf op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. De indeling op de parkeerschijf gebeurt in stappen van een half uur. Komt men bijvoorbeeld om 12u06 aan, dan schuift men de pijl op 12u30. Leg de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen.

Bewonerskaart

Wie kan een bewonerskaart krijgen?

De bewonerskaart wordt enkel uitgereikt aan natuurlijke personen, die hun werkelijke woon- en verblijfplaats hebben in de zone met beperkte parkeerduur (de blauwe zone) en niet beschikken over een oprit en/of garage. De uitreiking wordt beperkt tot één kaart per wooneenheid (huis, flat, studio,..).

Het aanvragen van een bewonerskaart

Voor een aanvraag voor een bewonerskaart kunt u terecht bij de dienst milieu en mobiliteit in het gemeentehuis. 

Na het indienen van de nodige documenten: 

 

- het ingevulde aanvraagformulier

- kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig

- kopie van uw identiteitskaart en 

- het eventueel bewijs van exclusief gebruik indien het voertuig niet op uw naam is ingeschreven

 

wordt uw aanvraag gecontroleerd op geldigheid. Indien uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden wordt er door het parkeerbedrijf BESIX een bewonerskaart aangemaakt die wij bij u afleveren. 

Tijdelijke en/of beperkte bewonerskaarten

Het college kan speciale en/of beperkte bewonerskaaren uitreiken aan personen die door omstandigheden buiten hun wil tijdelijk verhinderd zijn hun eigen oprit of garage te gebruiken (bv. de wekelijkse markt, openbare werken,...)

Kostprijs bewonerskaart

Aan de rechthebbenden wordt de bewonerskaart gratis afgeleverd.