Parkeerbeleid Lievegem

In de verschillende dorpskernen zijn er op een aantal plaatsen ofwel zones ofwel parkeerplaatsen ingericht met een beperkte parkeertijd (blauwe zone). De tijdsduur wordt beperkt tot drie uur, twee uur, één uur of dertig minuten en dit afhankelijk van de locatie.

Waar is er een beperking van de parkeertijd?

De locaties waar het gebruik van een parkeerschijf verplicht is, herken je aan de blauwe verkeersborden met de witte P en het symbool van een parkeerschijf.

Lovendegem
•    Centrumstraat: gedeelte 30 minuten en gedeelte 2 uur
•    Diepestraat: 2 uur
•    Dorp: 2 uur
•    Kasteeldreef: gedeelte 30 minuten en gedeelte 2 uur
•    Molendreef: gedeelte 30 minuten en gedeelte 2 uur
•    Kanunnik Triestlaan: 2 uur
•    Parking De Warande: 3 uur
•    Parking De Dreef: 3 uur
Oostwinkel
•    Oostwinkeldorp: 30 minuten
Vinderhoute:
•    Pastoor Moernautstraat: 30 minuten
Waarschoot
•    Kerkstraat: 2 uur
•    Waarschootdorp: 2 uur
•    Schoolstraat: gedeelte 30 minuten en gedeelte 2 uur
•    Stationsstraat: gedeelte 30 minuten en gedeelte 2 uur
Zomergem
•    Dreef: 1 uur (uitgezonderd nr. 13 tot aan de Strontwegel: 2 uur)
•    Markt: 30 minuten
•    Zomerlaan: 30 minuten
•    Dekenijstraat: 30 minuten

Wanneer de parkeerschijf gebruiken?

In de blauwe zone is volgens artikel 27.1.2 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9.00 uur tot 18.00 uur op de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren. Er is geen beperking van de parkeertijd op zon- en feestdagen en 11 juli.
Van de periode van 9.00 uur tot 18.00 uur kan worden afgeweken mits aanduiding op de borden. Dit is het geval in Zomergem waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is vanaf 8.00 tot 19.00 uur.

Hoe lang parkeren met een parkeerschijf?

Met een geldige parkeerschijf kan je in principe 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het tijdstip dat werd aangeduid op de schijf. Bij het verstrijken van de maximaal toegelaten parkeertijd moet je de parkeerplaats verlaten hebben. Het is niet toegelaten de gegevens op de parkeerschijf te wijzigen of om er onjuiste gegevens op aan te brengen.

Hoe de parkeerschijf gebruiken?

Plaats de pijl van de parkeerschijf op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. De indeling op de parkeerschijf gebeurt in stappen van een half uur. Kom je bijvoorbeeld om 12.06 uur aan, dan schuift men de pijl op 12.30 uur. Leg de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen.
 

Parkeergelegenheid in de buurt van de blauwe zone zonder beperking van de tijdsduur

Lovendegem
• Parking ‘de speelboom’ (Centrumstraat)
• Parking aan de sporthal (Sportstraat)
Waarschoot
• Parking Centrum (Nieuwstraat)
Zomergem
• Parking aan het sportcentrum Den Boer
• Parking aan het gemeenschapscentrum
• Parking in de Kleitstraat