Trage wegen

Trage wegen zijn wegen voor wandelaars, fietsers, ruiters, … kortom wegjes en paden voor niet gemotoriseerde verkeer. Ze worden ook wel veldwegen, buurtwegen of voet- en kerkwegels genoemd. Deze trage wegen zijn vaak vergeten wegen. Nochtans zijn trage wegen zeer nuttig. Ze zijn rustig en mooi om langs te wandelen en te fietsen. Ze bieden bovendien een veilig alternatief aan zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld voor de schoolgaande jeugd of voor korte verplaatsingen naar de lokale handelaar of naar het werk.

Overtuigd van de meerwaarde van deze wegen werkten de voormalige gemeentebesturen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem samen met de vzw Regionaal Landschap Meetjesland, de provincie Oost-Vlaanderen, de lokale gebruikers en de betrokkenen aan lokale herstel- en ontwikkelingsplannen voor de trage wegen in deze drie gemeenten.

In februari 2020 besliste het gemeentebestuur van Lievegem om van deze drie trage wegenplannen één geïntegreerd trage wegenplan voor de fusiegemeente te maken. Deze opdracht werd toevertrouwd aan de vzw Regionaal Landschap Meetjesland. De provincie ondersteunt deze actie financieel.