Hemelwater en infiltratie

De gemeente wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien… en biedt voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening.

Voorwaarden

  • De hemelwaterinstallatie of de infiltratievoorziening moet aangelegd zijn na 31 december 2008.
  • De installatie moet voldoen aan de voorwaarden in het goedgekeurde reglement.
  • De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van Lievegem slechts één maal toegekend.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie.

Je kan de subsidie aanvragen door:

  • Deze persoonlijk aan te vragen bij de dienst grondgebiedzaken, sectie milieu
  • Je aanvraag in te vullen met de hulp van de consulente van Woonwijzer Meetjesland.
  • Je aanvraag te downloaden van deze pagina en ingevuld op te sturen naar omgeving@lievegem.be

Kostprijs

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening bedraagt 500 euro.

Afhandeling

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal de milieuambtenaar van de
gemeente of zijn afgevaardigde nagaan of aan de voorwaarden van het
subsidiereglement voldaan is.

Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.