Haantjen (+ Grote Moerstraat)

Vanaf 18 mei 2020 tot eind juni 2020 zullen er in Haantjen (Lievegem) en Grote Moerstraat (Evergem) asfalteringswerken uitgevoerd worden in opdracht van de gemeentebesturen van Evergem en Lievegem. Deze werken hebben tot doel om de steeds weerkerende putvorming naast de rijbaan op te lossen door het aanbrengen van een stevigere kantstrook met een betere afwatering naar de grachten. De rijbaan wordt heraangelegd met asfalt.

Om deze werken te kunnen uitvoeren werd er een tijdelijk politiereglement opgesteld waarbij de verkeerssituatie tijdens de werken er als volgt zal uitzien: het Haantjen zal worden afgesloten en er zal een omleiding worden voorzien voor voertuigen en fietsers als volgt:

- Voertuigen: Meistraat - Linde - Biezenstraat - Kromvelde - Oosteindestraat - Belzele Dorp – Kuitenbergstraat
- Fietsers: Eeksken - Boterhoek - Pyramidestraat – Kuitenberg

Dit zal worden aangeduid met de nodige signalisatie om de situatie duidelijk te maken voor elke weggebruiker. Aan de aannemer wordt gevraagd om de bewoners in de werkzone steeds minstens één dag vooraf te verwittigen over de al dan niet toegankelijkheid van de opritten.