Nutswerken dorpskern Zomergem

De werken aan nutsleidingen in de dorpskern van Zomergem verlopen volgens planning. Deze werken zijn nodig om enerzijds te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende elektriciteitsvraag van alle inwoners en anderzijds om een aantal verouderde leidingen en installaties te vernieuwen zodat de werking van het elektriciteitsnet gegarandeerd blijft.

Om dit te kunnen realiseren wordt de huidige hoogspanningscabine naast het jeugdhuis uit dienst genomen en zal het volledige elektriciteitsnet worden aangekoppeld op een nieuwe cabine op de site van de oude jongensschool in de Dreef. Hierbij zal er in verschillende fases worden gewerkt:

•    Maandag 14 oktober – vrijdag 25 oktober:
In deze periode wordt er een nieuwe riolering geplaatst in het schoolstraatje waardoor er geen doorgaand verkeer zal mogelijk zijn in de Dreef: de straat wordt afgesloten voor het autoverkeer ter hoogte van Dreef 14-16 waarbij er ook een parkeerverbod zal zijn ter hoogte van Dreef 2-18 en Dreef 1-9. Het verkeer wordt omgeleid via de Luitenant Dobbelaerestraat, Hofbouwstraat en Azaleastraat.

•    Maandag 28 oktober – maandag 4 november:
Aanleg nieuwe kabels in het schoolstraatje.

•    Dinsdag 5 november – donderdag 7 november:
Plaatsing onderfundering in schoolstraatje zodat dit toegankelijk is tijdens het kermisweekend. Tijdens deze werken zal er geen hinder zijn in de dorpskern.

•    Dinsdag 12 november – 30 november:
Verdere afwerking in het schoolstraatje en ter hoogte van de definitieve cabine in het schoolstraatje en de tijdelijke cabine op de Markt.