Werken Vredesplein

Aansluitend op de in 2018 voltooide wegenis- en rioleringswerken in de Pastoor Moernautstraat en Brugstraat zal ook het Vredesplein worden heraangelegd. Hierbij wordt er meer groen en minder verharding voorzien.

- Op het plein komt een Vredesboom en enkele zitbanken
- Aan de kant van de Brugstraat worden 9 parkeerplaatsen aangelegd.
- Op het kruispunt Neerstraat - Brugstraat worden er veilige oversteekplaatsen voor de voetgangers voorzien
- In het deel tussen de Brugstraat en de Drongensesteenweg komt er aan beide zijden van de rijweg een nieuw fietspad in asfalt.

Wat verkeersregeling betreft is het wijzigen van de voorrangsregeling de grootste verandering: verkeer komende uit de Brugstraat zal moeten stoppen en voorrang verlenen aan het verkeer in de Neerstraat. Om de snelheid van het verkeer in de Neerstraat af te remmen wordt er een verkeersplateau aangelegd over het volledige kruispunt.

De werken zijn gestart op maandag 13 januari 2020 en zullen duren tot eind april - begin mei 2020 (60 werkdagen)