Sneeuw- en ijzelbestrijding

De wachtdienst van de afdeling gemeentewerken staat elke winter paraat om bij sneeuw of ijzel gericht te strooien en sneeuw te ruimen. De afdeling houdt van 15 november tot 15 maart via Meteoservices de exacte weersvoorspellingen in de gaten. Op basis van de voorspellingen wordt de wachtdienst opgeroepen om ’s avonds preventief te gaan strooien met de strooiwagen.

De strooidienst strooit dan op de meeste kritische locaties zoals spoorwegovergangen, brugdekken, ronde punten, scherpe bochten en nieuwe asfaltlagen. Het wegdek van de N9 wordt gestrooid door het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest.

Bij algemene gladheid strooit de strooidienst opnieuw ’s ochtends op busroutes, schoolomgevingen, hoofdwegen en belangrijke fietspaden zoals langs de spoorweg. Dan wordt ook met de hand gestrooid en sneeuw geruimd aan de school- en kerkomgeving, bushaltes, station…

Het is praktisch niet haalbaar om overal te strooien. In straten met vooral plaatselijk verkeer wordt het strooizout bovendien te weinig ingereden om echt effect te hebben en is het zinloos om te strooien. Het gemeentebestuur werkt daarom volgens een vast strooiplan om het beschikbare strooizout maximaal te kunnen gebruiken.

  Wat kan jij doen?

  - Elke inwoners is volgens het GAS-reglement Deinze-Zulte-Lievegem verplicht de voetgangerszone voor woning of bedrijf ijs- en sneeuwvrij te houden (bij onbewoond pand moet de eigenaar dit doen). Lukt dit niet, doe dan een beroep of een buur of familie. Met PWA-cheques kan je aan een voordelig tarief hulp inschakelen.

  - Veeg de sneeuw aan de rand van het voetpad, niet in de goot of riool! Als greppels en rioolkolken vol liggen met sneeuw, zoekt het smeltwater bij het dooien een andere weg en kan het grote ijsplekken vormen als het opnieuw begint te vriezen.

  - Help je oudere of minder mobiele buur bij het sneeuwruimen.

  - Bij slecht weer wordt de afvalophaling stopgezet. Haal je vuilniszak opnieuw binnen tegen de volgende ronde

  - Matig je snelheid in het verkeer!