Zwaluwnesten - subsidieaanvraag

Het papieren formulier kan je hier downloaden
Het reglement kan je hier nalezen.
Identificatiegegevens aanvrager
Ik ben gebruiker van de gebouwen waar de zwaluwnesten hangen
Gegevens zwaluwnest
De gebruiker verklaart dat er zich op de bedoelde locatie een
Het betreft
Deze kolonie bevindt er zich
1. Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren of het plafond van
het gebouw waar de nesten hangen.
2. Bij het schoonmaken van de stallen/gebouwen of de kroonlijsten wordende nesten gespaard.
3. Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of op het plafond, noch in de nabijheid van de
nesten.
4. Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.
5. In de stallen/gebouwen worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.
6. Indien de muren en/of het plafond van de stallen/gebouwen worden gekalkt mag hiervoor enkel
een natuurlijk product gebruikt worden.
7. Indien de nesten bereikbaar zijn voor katten of andere dieren dan dienen de nodige
beschermingen hiertegen getroffen.
8. In de nabijheid van de nesten dienen permanent modder, slijk of klei beschikbaar te zijn.
9. De aanvrager verleent de gemeente of de persoon, die werd aangeduid door de gemeente ,de
toestemming te komen inspecteren.