Huis van Lievegem, een nieuw administratief en cultureel centrum

In 2017 organiseerde de gemeente Lovendegem een wedstrijd voor de bouw van een nieuw administratief en cultureel centrum in het centrum van de gemeente. De gemeente Lievegem zet die plannen verder en bouwt een administratief en cultureel centrum in het centrum van Lovendegem. Het Huis van Lievegem, een plek voor elke Lievegemnaar bundelt een AC (administratief centrum), CC (cultureel centrum) en enkele polyvalente ontmoetingsruimtes. Vandaag ligt het voorontwerp op tafel.

Met dit project wil Lievegem een huis maken van en voor de inwoners van de gemeente en een goede en toegankelijke dienstverlening nog meer deel laten uitmaken van het DNA van de gemeente.

Het bestuur kiest ook resoluut voor duurzaamheid, laagdrempeligheid en functionaliteit in een hedendaags gebouw met een tijdloze uitstraling.
Het gloednieuwe Huis van Lievegem zal omringd zijn door een prachtige dorpstuin. Deze dorpstuin wordt een groene oase voor alle inwoners van Lievegem en voorziet ruimte voor zowel evenementen als rust.

Het bestuur realiseert dit project in samenwerking met Probam en BRUT architecture and urban design ism ABT België en LAND landschapsarchitecten.

De inplanting van het Huis van Lievegem

Het Huis van Lievegem - een administratief en cultureel centrum - komt in het centrum van deelgemeente Lovendegem, tussen de Centrumstraat en de Larestraat. Het is een groene long in het midden van één van de dorpskernen van Lievegem en blijft dat ook dankzij de plannen voor een grote dorpstuin rond het gebouw.
Een open tuin voor iedereen laat toe om functies te delen, want iedereen zal er kunnen ontspannen en ontmoeten.

Het bestuur van Lievegem is er van overtuigd dat een dienstverleningssite met een groene plek een sterk alternatief is voor één van de vroegere opties die ooit op tafel lag: een woonuitbreidingsgebied.
Het bestuur houdt vanzelfsprekend ook rekening met alle geldende voorschriften uit het ruimtelijk uitvoeringsplan en besteedt extra aandacht aan mobiliteit, rust en privacy door de specifieke inplanting van het gebouw op het perceel.

Een gebouw met visie

De duurzaamheid, toegankelijkheid en het delen van functies komt zowel in de tuin als in het gebouw zelf terug. Het bestuur wil slim met ruimte omspringen, bouwen voor de toekomst en elke inwoner bereiken.

Het gebouw komt tot stand met duurzame technieken en materialen. De gemeente Lievegem maakt de dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk. Slim gebruik van alle ruimtes is zichtbaar in alle functies die het Huis van Lievegem bevat zoals het cultureel centrum, een polyvalente ruimte, ontmoetingsruimtes en natuurlijk de eigen dienstverlening. Dit alles samen zorgt voor een eenvoudig en multifunctioneel gebouw.
Duurzaam beleid zien we ook in het beheer van de gebouwen. Het bestuur zal de komende jaren andere gebouwen verkopen die we niet meer zullen nodig hebben en/of te energieverslindend zijn. Zo dekken we ook een stuk van de kosten van de bouw.

Het bestuur kiest voor een heuse dienstverleningssite, door naast het Huis van Lievegem ook het gemeentehuis en Kasteeldreef 72 te behouden. De gebouwen bevinden zich op wandelafstand van elkaar. Samen bieden de drie gebouwen mogelijkheden om een sterke centrale site uit te bouwen, waarbij ieder gebouw een eigen identiteit en functionaliteit heeft.

De ontsluiting van de dienstverleningssite voor snelle of korte afspraken gebeurt langs de Centrumstraat en de Kasteeldreef via de centrumparking met kortparkeren. Door de centrale ligging van die parking wordt de dienstverleningssite volledig ontsloten en kan de inwoner makkelijk terecht in het Huis van Lievegem, het gemeentehuis, de Kasteeldreef 72 en zelfs de begraafplaats.

Het cultuurcentrum

Het cultuurcentrum in het Huis van Lievegem wordt een zaal voor onze verenigingen en inwoners. Het gemeentebestuur kiest niet om een eigen programmatie door te voeren, maar wil de zaal inzetten om aan de noden van de Lievegemnaar te kunnen voldoen zoals verenigingen, scholen,…
De zaal zal multifunctioneel zijn en zal plaats bieden voor culturele en socio-culturele activiteiten. Er kunnen allerhande activiteiten plaatsvinden:
•    Culturele activiteiten als: theater, muziek (van klassiek tot rock tot kleinkunst …) tentoonstellingen, dansvoorstellingen, comedy, …
•    Socio-culturele activiteiten als: seniorennamiddagen, vormingen, lezingen, quizen, vrijetijdsbeurzen en andere activiteiten van verenigingen,  …
•    Andere: studiedagen en schoolactiviteiten zoals proclamaties, …
•    Fuiven zullen niet doorgaan in de zaal.
Het CC wordt een zaal van en voor de Lievegemnaar.

Dienstverlening voor elke inwoner

Het Huis van Lievegem bundelt alle publieksgerichte diensten, met de dienstverlening van het Sociaal Huis geïntegreerd. Daarnaast blijft de Lievegemnaar terecht kunnen voor dienstverlening in Waarschoot of Zomergem. Bovendien zal het bestuur de self-service en digitale dienstverlening versterken zodat de Lievegemnaar vanuit zijn of haar zetel voor een deel van de diensten op de wenken bediend wordt.

Een ambitieuze werkgever

Het lokaal bestuur Lievegem is een sterke lokale werkgever en is ook op dat vlak ambitieus. Het is een organisatie in volle ontwikkeling en gaat de uitdaging aan om een nog meer flexibele en wendbare organisatie te worden die klaar is voor de toekomst.
De eigenschappen van het administratief centrum (flexibel, wendbaar, toegankelijk, open, modern, duurzaam,…) vertalen zich in onze organisatie en vice versa: zo kan het bestuur professionele en sterke werkkrachten blijven aantrekken die een optimale dienstverlening aanbieden aan de inwoners.

Wat staat er nu te gebeuren?

Op basis van de feedback en de input van de verschillende belangengroepen (de buurt, de culturele en socio-culturele verenigingen, de medewerkers, de gemeenteraadsfracties, ...) zal het initieel ontwerp verder vorm krijgen.

Het aangestelde ontwerpbureau werkt nu verder aan het plan zodat de definitieve raming verder verfijnd kan worden. Ondertussen nemen we de input van de verschillende partners mee naar het definitief ontwerp. Zo zijn bijvoorbeeld alle politieke fracties via een werkgroep Huis van Lievegem betrokken in het besluitvormingsproces en hebben zij al hun akkoord gegeven om het voorliggende concept verder uit te werken.

Meer weten en vragen stellen? Vul dan zeker even onderstaand formulier in.

Formulier voor vragen en suggesties