Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Lievegem streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams bestuursdecreet waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en e Raad is omgezet. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.lievegem.be

Nalevingsstatus
Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web content Accessibility Guidelines versie 2.1, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud
De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende redenen:
•    1.1.1 Niet-tekstuele content
We stellen vast dat niet al onze afbeeldingen voorzien zijn van een (relevante) alternatieve tekst. Dit betekent dat bij een aantal afbeeldingen de alternatieve tekst beter kan worden ingevuld.
•    2.1.1 Toetsenbord
Op kaarten is het niet mogelijk om via het toetsenbord een andere kaartweergave te selecteren.
•    2.4.4 Linkdoel (in context)
Het doel van bepaalde ‘lees meer’ links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

Onevenredige last
•    1.2.5 Audiodescriptie
Een groot aantal van onze video's is nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16 september 2020, na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22 september 2020.

Feedback en contactgegevens
Ondervind je een probleem met deze website? Meld het ons per e-mail communicatie@lievegem.be en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina en een omschrijving van het probleem.

Handhavingsprocedure
Niet tevreden met het antwoord op jouw kennisgeving of verzoek die overeenkomstig artikel 7, lid1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met onze klachtencoördinator door een e-mail te sturen naar klachten@lievegem.be. Meer informatie over onze klachtenbehandeling vind je hier.