Land- en tuinbouwraad

De land- en tuinbouwraad heeft tot doel om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, de gemeente te adviseren over:

 

 • Alle kwesties die op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de land- en tuinbouw aanbelangen.
 • De sociale, economische, hygiënische, culturele en juridische aspecten van problemen op gemeentelijk vlak, die de land- en tuinbouwgemeenschap of bepaalde categorieën ervan direct of indirect aanbelangen.
 • De wijze waarop alle initiatieven op dit gebied genomen, aangemoedigd, uitgewerkt en uitgebreid kunnen worden.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Ann De Ruyter (KVLV Waarschoot)
 • Bart Boterdaele (Landelijke Gilde Waarschoot)
 • Boudewijn Maenhout (onafhankelijk)
 • Carlos De Cuyper (Watering de Burggravenstroom)
 • Chris De Vlieger (Landelijke Gilde Lovendegem)
 • Christine Acke (KVLV Lovendegem)
 • Eveline Matthys (onafhankelijk)
 • Frank Van Hecke (onafhankelijk)
 • Hendrik Van Hulle (onafhankelijk)
 • Heidi Colman (onafhankelijk)
 • Hilda De Grande (VAC Meetjesland-Zomergem)
 • Jan Buysse (VAC Lovendegem)
 • Katrien Goossens (onafhankelijk)
 • Kevin Van de Steene (onafhankelijk)
 • Kris De Roose (onafhankelijk)
 • Luc Van Parys (Vereniging voor kwekers en houders van rundvee Lovendegem)
 • Luk De Baets (Watering van de Wagemaekerstroom)
 • Marc Van Daele (Watering Zomergem-Lovendegem)
 • Patrick Claeys (Bedrijfsgilde Zomergem)
 • Rik Depauw (Watering Oude Kale en Meirebeek)
 • Roland Cornelis (Landelijke Gilde Zomergem)
 • Tom Temmerman (Bedrijfsgilde Lovendegem)
 • Valerie Vandaele (KVLV Zomergem)
 • Werner Sierens (onafhankelijk)

Niet-stemgerechtigde leden

 • Bart Bonroy (Groen)
 • Christof Van Hulle (N-VA)
 • Christophe Huysman (Open VLD)
 • Ivan Goethals (CD&V)
 • Katleen De Geeter (ambtenaar aangesteld door het college van burgemeester en schepenen)
 • Kim Martens (schepen van land- en tuinbouw)
 • Kris Van de Walle (Vooruit)

Plaatsvervangende leden

 • Adelin Van De Walle (Watering de Burggravenstroom)
 • Ann Buysse (KVLV Lovendegem)
 • Carlos De Cuyper (Vereniging van kwekers en houders rundvee Lovendegem)
 • Dirk Van Renterghem (Watering Oude Kale en Meirebeek)
 • Gert Van De Walle (VAC Meetjesland-Zomergem)
 • Jan Degrande (Landelijke Gilde Lovendegem)
 • Lies Van de Steene (KVLV Zomergem)
 • Marc Hertleer (Bedrijfsgilde Zomergem)
 • Marc Van Daele (Landelijke Gilde Zomergem)
 • Nicholas Buysse (VAC Lovendegem)
GR 20.11.2019 Gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbouw (Landbouwraad) - …

Verslagen

Er zijn geen verslagen beschikbaar.