Land- en tuinbouwraad

De land- en tuinbouwraad heeft tot doel om, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, de gemeente te adviseren over
  • Alle kwesties die op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de land- en tuinbouw aanbelangen;
  • De sociale, economische, hygiënische, culturele en juridische aspecten van problemen op gemeentelijk vlak, die de land- en tuinbouwgemeenschap of bepaalde categorieën ervan direct of indirect aanbelangen;
  • De wijze waarop alle initiatieven op dit gebied genomen, aangemoedigd, uitgewerkt en uitgebreid kunnen worden.