Jaarrekeningen

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen.

De beleidsnota van de jaarrekening bevat:

  • de doelstellingenrealisatie (geen gestandaardiseerd schema);
  • de doelstellingenrekening (schema J1);
  • de financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget (geen gestandaardiseerd schema).

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

  • de exploitatierekening (schema J2);
  • de investeringsrekening (schema’s J3 en J4);
  • de liquiditeitenrekening (schema J5).

De samenvatting van de algemene rekeningen bevat:

  • de balans (schema J6);
  • de staat van opbrengsten en kosten (schema J7).