Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 1

De vier prioriteiten van het meerjarenplan 2020-2025 in Lievegem blijven:

  • Goede en nabije dienstverlening met aandacht voor iedereen.
  • Investeren in het verenigingsleven, zorgen voor een ondernemende gemeente en versterken van het vrijetijdsaanbod.
  • Mobiliteitsbeleid met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker.
  • Uitrol van het klimaatplan en aandacht voor nette dorpen

In het meerjarenplan werden alvast enkele wijzigingen opgenomen. Er wordt een groter budget voorzien voor bijkomende investeringen (61.6 miljoen euro i.p.v. de oorspronkelijke 48 miljoen euro). De belastingverlaging wordt aangehouden, er komen ook minder leningen dan oorspronkelijk geraamd, namelijk 18 miljoen (5,5 miljoen minder).

Armoedebestrijding

Er komt meer aandacht voor armoedebestrijding ten gevolgde van COVID-19: met onder andere een consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen (39.302 euro) en COVID-19 subsidie (89.434 euro).

Senioren

Er zal een seniorengids opgemaakt worden in digitale en papieren versie. Hiervoor wordt 14.000 euro voorzien (7.000 euro in 2021 en 7.000 euro in 2024). Het bedrag voorzien voor ‘Lievegem, dementievriendelijke gemeente’ wordt uitgebreid van 5.000 euro in 2021 naar een extra 5.000 euro in 2022 en 2023.

Verenigingen

Ook verenigingen krijgen extra steun: er wordt een reserveringspakket voor zalen en inschrijvingen
voorzien + aangepaste schermen (4.000 euro). Bepaalde huur wordt kwijtgescholden en er komen extra subsidies. Dit naar aanleiding van COVID-19.

Sport

Er wordt in 2021 een sproeiwagen aangekocht (2.500 euro). Verder komen er ook werken aan het zwembad (toegangspoorten, afdekzeil, schrobzuigmachine, etc.) voor een bedrag van 110.000 euro. Er worden nieuwe camera's geïnstalleerd bij sportinfrastructuur in elke deelgemeente (7.500 euro in totaal).

Infrastructuur en wegen

In Zomergem wordt het voetpad van de Bevrijdingsstraat aangepakt in samenwerking met Fluvius (35.000 euro). Er worden extra markeringen voorzien aan de schoolomgevingen (50.000 euro met 25.000 euro subsidies).

Er wordt ook voorzien in de opmaak van een gemeentelijke hemelwaterplan voor Waarschoot (17.000 euro in 2021, 5.000 euro in 2022). Zomergem en Lovendegem verloopt via Farys.