Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 3

Tijdens de gemeenteraad van 21 december presenteerde Lievegem de projecten voor 2023. De gemeente blijft inzetten op de zes prioriteiten: goede dienstverlening, een levendige gemeente, een doordacht mobiliteitsplan, het uitrollen van een klimaatplan, kwaliteitsvol wonen en aantrekkelijk werkgever.

Lievegem werkt verder aan de prioritaire doelstellingen en doet dit op een financieel verantwoorde manier. De belastingverlaging zoals doorgevoerd bij het begin van de legislatuur wordt aangehouden en de schuldenlast blijft lager dan het Vlaams gemiddelde.

Ondanks de stijgende personeels-, grondstof- en energiekosten kan de gemeente de rekening doen kloppen. Lievegem nam het investeringsprogramma onder de loep: door sommige projecten uit te stellen of meer realistisch te spreiden, kan de gemeente een ambitieus en haalbaar investeringsprogramma voorleggen. Ook de fusiebonus van zo’n 13 miljoen euro gaf Lievegem wat meer reserve.

Net als vorig jaar kan je op onze investeringskaart alle geplande infrastructuurwerken voor 2023 raadplegen.

Goede dienstverlening voor iedereen

We leggen buitenruimtes met speeltoestellen aan in de buitenschoolse kinderopvang (De Speelboom en De Vlinder). Daarnaast is er budget voorzien voor het onderzoek naar een uitbouw van de welzijnssite met een ontmoetingsruimte in Waarschoot.

Een levendige gemeente

De Kring in Waarschoot wordt afgewerkt en in Zomergem starten we met de bouw van de vrijetijdslokalen. Daarnaast worden er skatemogelijkheden voorzien in de deelkernen.

Mobiliteitsbeleid met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker

We investeren in LEDverkeersborden voor alle schoolomgevingen en in de fietsvoorzieningen in de kernen. Daarnaast voorzien we fietsvoorzieningen en schuilhuisjes aan de haltes van De Lijn.

Uitrol van een klimaatplan en aandacht voor nette dorpen

We zetten verder in op duurzaamheid met de aankoop van duurzame bestelwagens en het installeren van laadpalen aan onze magazijnen. We willen ook een groene gemeente blijven en investeren daarvoor in een boombeheersplan.

Kwaliteitsvol wonen in een landelijke gemeente

We renoveren de nieuwbouw van de school op het Eeksken en passen deze aan naar een buitenschoolse kinderopvang. We voorzien een hondenspeelweide en starten met de opmaak van een RUP voor de historische kern van Vinderhoute.