Meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2

Tijdens de gemeenteraad van 22 december presenteerde Lievegem de projecten voor 2022. De gemeente blijft inzetten op de zes prioriteiten: goede dienstverlening, een levendige gemeente, een doordacht mobiliteitsplan, het uitrollen van een klimaatplan, kwaliteitsvol wonen en een aantrekkelijke werkgever.

Lievegem werkt verder aan de prioritaire doelstellingen en doet dit op een financieel verantwoorde manier. De belastingverlaging zoals doorgevoerd bij het begin van de legislatuur wordt aangehouden en de schuldenlast blijft lager dan het Vlaams gemiddelde.

Goede dienstverlening voor iedereen

Er komen aanpassingen aan het recyclagepark van Zomergem (141.064 euro): je zal onmiddellijk kunnen wegrijden als je enkel gratis fracties mee hebt. Het recyclagepark in Waarschoot blijft waar het nu is. Daarnaast wordt het oud vredegerecht in Zomergem omgebouwd tot een welzijnssite (150.000 euro).

Een levendige gemeente

Er komt een multifunctionele ruimte in Zomergem, padelterreinen in Waarschoot (121.017 euro) en wordt de spelotheek van Zomergem verder uitgerold naar Lovendegem en Waarschoot (5.000 euro). In Lovendegem starten we met de eerste fase van de uitbreiding van de sportsite (1.243.583 euro waarvan 662.612 euro in 2022) en er komen kunstgrasvelden in Waarschoot en Zomergem (telkens 540.000 euro). Met het inzetten van een jeugdopbouwwerker (50.000 euro) is er aandacht voor het versterken van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een skatemogelijkheid in de drie deelkernen (200.000 euro).

Mobiliteitsbeleid met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker

Er wordt verder gewerkt aan het mobiliteitsplan (63.645 euro) en zijn er infrastructuurwerken gepland die de mobiliteit in Lievegem verbeteren: Lobrug (200.000 euro), ontsluitingsweg tussen Ververij en jeugdlokalen (165.000 euro) en Kleitstraat (330.000 euro). Ook de verkeersveiligheid in schoolomgevingen wordt aangepakt (130.000 euro).

Uitrol van een klimaatplan en aandacht voor nette dorpen

Er is 175.448 euro voorzien voor het lokaal energie- en klimaatpact. Lievegem zet verder in op de aankoop van duurzame voertuigen (700.000 euro) en werkt aan een boombeheersplan (20.000 euro).

Kwaliteitsvol wonen in een landelijke gemeente

Er is 500.000 euro voorzien voor het aankopen en inrichten van groene (speel)ruimtes in de dorpskernen en nog eens 20.000 euro voor het inrichten van een hondenlosloopweide. Lievegem blijft investeren in kwaliteitsvol gemeentelijke onderwijs: na de gedeeltelijke nieuwbouw vorig jaar in Vinderhoute zijn er nieuwe schoolgebouwen voorzien voor Eeksken (4.963.536 euro waarvan 3.300.000 betaald vanuit subsidies). Daarnaast wordt er werk gemaakt van een beleidsplan ruimte en wordt er met het project De zitbank als dorpsgezicht ingezoomd op de rol van zitbanken in het landschap (40.000 euro).