Meerjarenplan 2020-2025

Lievegem was één van de lokale besturen die in 2019 al van start ging met de vernieuwde regelgeving betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC), hiertoe gemachtigd door de Vlaamse Regering bij Ministerieel Besluit van 13 november 2018.

Hieruit volgt dat de regels voor BBC 2020 en de regelgeving uit het decreet Lokaal Bestuur dat betrekking heeft op de meerjarenplanning ook al van toepassing waren op het éénjarig meerjarenplan 2019 voor Lievegem.Het huidig meerjarenplan 2020 –2025 kan worden beschouwd als het eerste volwaardig meerjarenplan voor Lievegem. De gemeente en het OCMW maken geen afzonderlijke planningsdocumenten meer op. Het meerjarenplan is een gezamenlijk beleidsrapport waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen voor zowel de gemeente als het OCMW zijn opgenomen.