Gemeentelijke administratieve sanctie

Het GAS-reglement LoWAZoNe is een reglement dat geldt voor de inwoners van de vier gemeenten van de voormalige politiezone LoWaZoNe (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele). Het laat het gemeentebestuur toe om sneller en efficiënter op te treden tegen kleine criminaliteit (vb. winkeldiefstal) en inbreuken die de openbare orde, rust en veiligheid verstoren (bijv. lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil, hondenpoep, …).

Een GAS-boete is een administratieve sanctie die wordt opgelegd wanneer de bepalingen in het GAS-reglement niet worden nageleefd.

Ambtenaren van de provincie Oost-Vlaanderen zijn bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboetes.