Stedenband KeMoPoDi

Sinds 2010 werken Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele samen in een stedenband met Keur Moussa, Pout en Diender (afgekort KeMoPoDi) in Senegal. Na de fusie zetten Deinze en Lievegem de stedenband verder. Deze stedenband is uniek omwille van zijn intergemeentelijk karakter en door de betrokkenheid van 11 scholen.

Samenwerking in tijden van corona met onze Stedenband KeMoPoDi-zustergemeenten

Hoewel corona heel beperkt heeft huisgehouden bij onze Senegalese zustergemeenten, is de impact op het leven in KeMoPoDi (gemeenten Keur Moussa, Pout en Diender) stukken groter dan bij ons. Toch blijft onze samenwerking zich verderzetten, het middenveld ondersteunde onze partners met 4000 euro noodhulp, en ook op langere termijn bouwen we de projectwerking verder uit.

We zijn genoeg op de hoogte hoe Corona ons leven hier heeft veranderd, maar hoe is het met onze Stedenbandvrienden in Senegal?
Er zijn momenteel 5 783 besmettingen in Senegal en 82 mensen overleden aan corona (totale bevolking Senegal = 16 744 inw.). In de KeMoPoDo-regio (zustergemeenten Keur Moussa, Pout en Diender) van onze Stedenband is alles momenteel stabiel. Ondanks deze stabiele situatie is er in Senegal een striktere lockdown dan bij ons met heel veel consequenties voor de Senegalese bevolking, waar sommige basisvoorzieningen nog onvoldoende zijn uitgebouwd, maar waar gemeenschapszin duidelijk primeert.

Senegal heeft haar lessen getrokken uit de aanpak van China en Europa en heeft ook ervaring met de eerdere ebola-epidemie. Vanaf de eerste besmettingen heeft de nationale regering kordaat strikte maatregelen genomen, waar het hele land zich zo goed als mogelijk naar richt. Een staaltje van goed en kordaat bestuur waar ze best trots op zijn! Gelukkig zijn de besmettingen van Corona beperkt gebleven. De gezondheidszorg is er te weinig uitgebouwd om een uitbraak te kunnen opvangen.

Maar ook in Senegal herneemt het sociale leven zich stap voor stap terug. De scholen zijn bijna gelijktijdig gesloten met ons en zullen terug opstarten 25 juni. Hun schoolvakantie begint pas eind juli, dus ze hebben nog even school. Online lesgeven zat er in Senegal niet in. Er worden cursussen voorzien voor de eindejaars op de publieke televisiezenders (basis, secundair, hoger onderwijs), met de bedoeling dat het schooljaar niet verloren is, maar evident is dit niet. Het probleem is dat er ouders zijn zonder televisie of internet. Wat de impact zal zijn op de doorstroming en de kennisachterstand door het 3 maanden sluiten van de scholen is nu nog niet duidelijk. Ook de impact voor de armere bevolkingsgroepen, en de mensen waarbij de inkomens van de informele handel afhangt (straatkraampjes, verkopers langs de weg, …) is nog niet duidelijk. De Senegalese Regering probeert wel bij te springen met vervangingsinkomens en het verdelen van voedselpakketten, maar of dat voldoende is is de vraag die je kan stellen, de noden zijn er immers groot, en veel reserves heeft Senegal niet.

Binnen onze Stedenbandsamenwerking zijn er verschillende noodhulpinitiatieven opgestart om KeMoPoDi te ondersteunen in deze coronacrisis. In totaal hebben we een ondersteuning van 4000 euro voorzien. De ‘Vrienden van KeMoPoDi’ hebben steun van 3800 euro gegeven voor de aankoop van beschermend materiaal (maskers, handschoenen, desinfecterende gel, ...) voor de gezondheidsposten en andere openbare plaatsen in Keur Moussa, Pout en Diender, dit om een uitbraak te voorkomen.

Daarnaast is ook een deel van het budget voorzien voor sensibilisering en bewustmakingscampagnes. De stedenbandraad ondersteunde met haar middelen de aankoop van 100 voedselkits voor de armere wijken in Pout. Daarnaast blijven we op lange termijn structurele projectwerking uitbouwen, een schoolproject dat nu in de startblokken staat is de uitbouw van een informaticalokaal in het basisschooltje Pout 2, partnerschool van GBS De Vaart voor een totaal projectbudget van 7814,5 euro (ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen). Op die manier zullen ze in het schooltje de wereld binnenhalen voor leerlingen en leerkrachten en zullen ze het schooltje in de wereld zetten. We hopen dat leerlingen en leerkrachten dan gemakkelijker met hun partnerschool kunnen uitwisselen. Een tweede leuk project is ons Stedenbandhuisje. Voor de basisscholen in Lievegem en Deinze zullen we “Senegal op de speelplaats” brengen. We zullen het komende jaar een rondrijdend Stedenbandhuisje uitbouwen dat van speelplaats naar speelplaats zal rondtrekken, en waar leerlingen en leerkrachten kennis kunnen maken met het leven, de cultuur, de gewoonten en de uitdagingen van onze KeMoPoDi-vrienden. Voor de uitbouw zullen we samenwerken met de leerlingen Hout van het VTI Deinze. Dit project wordt ook ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

Lokale besturen hier en in Senegal spelen een onvervangbare rol in een gezondheidscrisis zoals deze. We ervaren nu ook dat de capaciteitsopbouw van lokale besturen essentieel in het voorkomen en het temperen van gezondheidscrises zoals we die nu meemaken. En dat is nu net de bedoeling van onze Stedenband, om samen met het middenveld de democratische capaciteit van de lokale besturen te versterken. We werken momenteel samen met Deinze aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met KeMoPoDi, waar participatie met het middenveld een belangrijke plaats inneemt. Hier werken de Lievegemse en Deinse bevolking heel nauw samen met de besturen door middel van de stedenbandraad. Dit gaat van meehelpen aan projectwerking (onderwijs, afval, gezondheid, gender) als het mee organiseren van uitwisselingsreizen, sensibiliseringsacties, …)

Als je onze stedenband mee wil helpen uitbouwen, ben je van harte welkom bij het KeMoPoDi-team in de Stedenbandraad. Neem contact op met brigitte.becu@deinze.be

Scholenband

Er werden al veel projecten gelanceerd om de kwaliteit van onderwijs in de partnerscholen te verbeteren. Klassen zijn er vaak tekort en zitten overvol (tot 90 leerlingen), het sanitair, schoolmateriaal, elektriciteit, … zijn vaak onvoldoende uitgebouwd. Leerlingen en scholen organiseerden al verschillende leuke inzamelacties voor de kinderen in hun Senegalese partnerschool. Er werden onder andere nieuwe klaslokalen gebouwd, de sanitaire voorzieningen verbeterd, schoolmateriaal voorzien, en nog veel andere projecten. Als return komt voor onze kinderen hier het Zuiden en haar uitdagingen in de klas tot leven. Een KeMoPoDi-koffer vol educatief materiaal reist de scholen rond zodat kinderen kunnen leren over Senegal en KeMoPoDi.

Zin om mee te helpen?

Heb je interesse om onze stedenband mee uit te bouwen? Neem dan contact op met de dienst welzijn. Er zijn vele thema’s waarrond kan worden gewerkt, zoals projecten (afval, gezondheid, scholenbandwerking, …), het organiseren van evenementen, uitwerken van educatief materiaal, uitwisselingen, jeugdwerking en duurzame ontwikkeling

Regionaal ontmoetingsmoment in Benin

Van 2 tot 6 december 2019 nam de stedenband deel aan een regionaal ontmoetingsmoment van West-Afrikaanse steden en gemeenten uit Marokko, Niger, Senegal en Benin die een stedenband hebben met 9 Vlaamse gemeenten. Het was een unieke conferentie waar we heel wat informatie en kennis uitwisselden om onze samenwerking te versterken. Een verslag over dit ontmoetingsmoment, georganiseerd door de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), kan je onderaan deze pagina downloaden.