Individuele financiële steun

Als je een beperkt inkomen hebt en je hierdoor onvoldoende middelen heeft om al uw kosten te betalen, kan het OCMW je in bepaalde situaties aanvullende financiële steun geven. Het bedrag van deze steun is afhankelijk van je situatie.
Er zijn verschillende mogelijke tussenkomsten : tussenkomst in medicatie, tussenkomst in energiekosten, tussenkomst in ziekenhuiskosten, steun voor huurwaarborg,…

In dringende gevallen, wanneer iemand onvoorzien over onvoldoende middelen beschikt om voeding aan te kopen, kan de voorzitter van het OCMW beslissen om een dringende steun toe te kennen.

Het toekennen van financiële steun gebeurt steeds op basis van een sociaal verslag. Hiertoe is een sociaal onderzoek nodig waarbij wordt gevraagd naar je inkomsten en uitgaven, alsook ook financiële reserves. In vele gevallen moet je de steun geheel of gedeeltelijk terugbetalen.