Sociaal tarief kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang

Elke aanvraag wordt individueel door de sociale dienst van het OCMW behandeld en voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.  Na goedkeuring van je aanvraag brengt de sociale dienst jou en de kinderopvang van de beslissing op de hoogte.

Mee te brengen

 - Rekeninguittreksels zichtrekening van de laatste 3 maanden
 - Rekeninguittreksels van de spaarrekening van het laatste jaar
 - Overzicht van de vaste kosten (zoals jaarlijks te betalen verzekeringen, mutualiteitsbijdragen,...) De maandelijks terugkerende kosten zien we op de rekeninguittreksels.
- eventuele documenten die u van Kind en Gezin heeft meegekregen (doorverwijsbrief)