Lokaal opvanginitiatief

Het OCMW heeft de wettelijke opdracht om steun toe te kennen aan verzoekers om internationale bescherming.   Zij worden opgevangen in een Lokaal Opvanginitiatief of LOI.  
In een LOI krijgen verzoekers om internationale bescherming onderdak en begeleiding tijdens hun lopende procedure of krijgen ze begeleiding in hun zoektocht naar huisvesting wanneer ze toegewezen worden met een verblijfsstatuut.
Het OCMW zorgt voor de nodige voorzieningen zodat de verzoekers om internationale bescherming zelf kunnen instaan voor hun dagelijkse basisbehoeften. Ook sociale en medische begeleiding wordt voorzien