Hulpverleningszone Centrum

  • Voor dringende hulpverlening (je huis staat in brand of er is een zwaar ongeval gebeurd met slachtoffers) bel je naar het nummer 112.
  • Is het niet dringend? Dan kan je gebruik maken van het e-loket  voor melding van wespennesten, storm- en waterschade ...
  • Bel 1722. Dit nummer werd in het leven geroepen om de noodcentrale 112 te ontlasten in het geval van niet-levensbedreigende situaties. De FOD Binnenlandse Zaken zal het telefoonnummer 1722 activeren voor noodweer op basis van de afgekondigde kleurencode (code geel, oranje of rood) door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en dit één uur voor het aangekondigde noodweer tot vier uur na het einde ervan. De activatie van dit nummer zal via de media gecommuniceerd worden.
  • Via het preventieportaal van de brandweerzone kan je advies vragen over een evenement dat of manifestatie die je organiseert, een nog in te richten publiek toegankelijke inrichting en bouwaanvraagplannen. Het webportaal biedt daarnaast de mogelijkheid om controles aan te vragen en PTI (publiek toegankelijke inrichtingen) te melden.
  • Als je doof of slechthorend bent of een spraakgebrek hebt, kan je de noodcentrales nu ook bereiken via app en SMS. Zie  https://www.sos112.be/nl/voor-doven

Is jouw woning brandveilig?

Controleer het zelf voor meer tips via http://​www.​ism​ijnw​onin​gbra​ndve​ilig.​be/
Brandveiligheid begint bij jezelf. Brandweerzone centrum biedt online alvast enkele eenvoudige tips aan om jezelf en je omgeving te beschermen.

Retributies

De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn kosteloos. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer geen kosten aanrekenen. Maar voor bepaalde opdrachten die de brandweer uitvoert, moet je wel betalen. De retributies voor die opdrachten zijn vastgelegd in een uniform retributiereglement. Klik hier voor de tarieven van de brandweer

Zoneraad en zonecollege

Raadpleeg hier de agenda en de bekendmakingen van het zonecollege en de zoneraad