Herfstvaccinatie

De vaccins tegen COVID-19 bieden uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte na een COVID-besmetting: wie gevaccineerd is (met meestal twee dosissen basisvaccinatie + minstens één booster), loopt veel minder kans om nog zwaar ziek te worden, in het ziekenhuis opgenomen te worden of te overlijden. Die bescherming is hoog voor alle varianten van het virus die we tot nu toe kennen.

Na een aantal weken en zeker maanden begint de werkzaamheid van de vaccins geleidelijk aan af te nemen. Dat is vooral het geval voor de bescherming tegen besmetting en milde ziekte, maar ook in mindere mate voor de bescherming tegen zware ziekte. Een vaccinatie aan het begin van de herfst zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins bieden, opnieuw versterkt wordt.

In de herfst- en wintermaanden verwachten we opnieuw periodes met veel COVID-19-besmettingen. Sinds de start van de pandemie zagen we immers telkens sterke heropflakkeringen in het najaar. Voor een volgende heropflakkering zich aandient, willen we alle volwassenen in Vlaanderen de kans geven om hun persoonlijke bescherming te versterken met een extra vaccinatie om zo veiliger de herfst- en wintermaanden in te gaan.

Vanaf 12 september start de herfstvaccinatiecampagne tegen COVID-19. Daarbij komen eerst de ouderen (65+), de meest kwetsbaren en het zorgpersoneel aan bod. De uitnodigingen voor deze doelgroep worden sinds half augustus verstuurd. In de loop van september en oktober vertrekken dan ook de uitnodigingen voor de rest van de volwassenen in Vlaanderen.

De uitnodiging voor een boosterprik krijg je via:
- een uitnodiging rechtstreeks in je e-box of ga naar www.mijnburgerprofiel.be 
- via mijngezondheid.be of via myhealthviewer.be 
- een fysieke brief in de bus.

Heb je vragen of je al dan niet in aanmerking komt/al dan niet een uitnodiging ontvangt?
Alle info over de herfstvaccinatie vind je op laatjevaccineren.be