Ministeriële besluiten

Op deze pagina vind je een overzicht van verschillende besluiten genomen door het federale, provinciale of lokale niveau in het kader van de COVID 19-crisis.

Maatregelen van het federale niveau