Inname openbaar domein: begrafenis

Download hier het papieren invulblad.
Vermeld hierbij steeds het begin-uur van de eerste dag en het eind-uur op de laatste dag
Het plaatsen van borden parkeerverbod om voorbehouden parkeerplaatsen te voorzien bij een begrafenis moet minstens 2 werkdagen vóór de gewenste aanvangsdatum van het gebruik van het openbaar domein worden aangevraagd.
De tijdsduur van deze vergunning is beperkt tot de duur van de plechtigheid.
Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gewerkt volgens het 'minderhinderprincipe'; dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Heeft u toch ruimte op het openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
parkeerverbodsborden nodig
Indien gewenst door de aanvrager stelt de gemeente borden parkeerverbod ter beschikking. Het gebruik van deze borden is gratis maar de borden moeten na afspraak worden opgehaald en terug gebracht door de aanvrager. Bij verlies zal er een schadeloosstelling worden aangerekend volgens het van toepassing zijnde retributiereglement.

Parkeerverbodsborden kunnen bij een tijdige aanvraag worden ontleend bij het gemeentebestuur.
Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden per e-mail: infrastructuur@lievegem.be of per telefoon: 09.396.23.00.