Kadervorming

Naast onze subsidies specifiek voor jeugdbewegingen, hebben we ook subsidie kadervorming die kan aangevraagd worden door individuele jongeren die een vorming gevolgd hebben bij een erkende jeugdorganisatie. De deelnemers moeten gedurende het kalenderjaar waarin ze de cursus(sen) volgen:

  • Minstens 16 jaar oud zijn.
  • Woonachtig in Lievegem en/of aangesloten zijn bij een Lievegemse jeugdvereniging of jeugdwerking.

De tussenkomst bedraagt 100% van de kostprijs van de kadervormingscursus met een maximum van 100,00 euro per persoon per gevolgde cursus. Alle voorwaarden kan je nalezen in het reglement onderaan de site. Heb je een vorming gevolgd? Vul het aanvraagformulier in!