Regionale jeugddienst - Meetjesman

De Regionale Jeugddienst Meetjesman is een intergemeentelijke projectvereniging die wordt gedragen door 8 gemeentebesturen. De kerntaken van de Regionale Jeugddienst zijn het ondersteunen van de gemeentelijke jeugddiensten, het organiseren van intergemeentelijke initiatieven, het uitoefenen van een signaalfunctie en netwerkontwikkeling.