Afvalarme evenementen

Na 2 zomers van ‘stilstand’ is het stilaan tijd om opnieuw te genieten van evenementen. Organisatoren die de draad terug opnemen, moeten wel rekening houden met een gewijzigde regelgeving over het gebruik van cateringmateriaal en afvalinzameling. Dit geldt ook voor buurtfeestjes.

Drank serveren op evenementen

Sinds 1 januari 2022 is het serveren van drank in ‘recipiënten voor eenmalig gebruik’ (wegwerpbekers, petflesjes, blikjes, etc.) bij evenementen verboden volgens Vlarema (dit is de geldende regelgeving). Als je op een evenement drank serveert moet dit in glazen of in herbruikbare bekers. De regelgeving voorziet nog één uitzondering: wie wegwerpbekers gebruikt moet aantonen dat 95% hiervan gescheiden ingezameld wordt voor recyclage. Dit moet dan ook voldoen aan de nodige vereisten qua voorbereiding en rapportage. En dit is niet zo evident om in de praktijk te organiseren.

Dit volgt uit de Europese SUP-richtlijn, die verplichtingen bevat die soms verder gaan dan wat nu in de Vlaamse wetgeving staat. Zo is er sinds juli 2021 ook een verbod op bepaalde kunststoffen wegwerpproducten waaronder plastic bordjes, plastic bestek, plastic roerstaafjes en rietjes, piepschuim voedsel -en drankverpakkingen (incl. drinkbekers).

Herbruikbare bekers: die kan je lenen!

  • Heb je kleine hoeveelheden bekers nodig? De gemeente Lievegem beschikt over een kleine voorraad bekers, te gebruiken op kleinere evenementjes (recepties, buurtfeestjes….). Je kan de bekers ontlenen en moet ze dan gereinigd terugbezorgen bij de gemeente (dus: zelf wassen is een must). Contacteer hiervoor de gemeente via uitleen@lievegem.be.
  • Heb je grote hoeveelheden bekers nodig (bv. voor een fuif)? IVM heeft de mogelijkheid voorzien om bekers te huren bij Goodless (firma in Deinze). Je betaalt voor deze service een klein bedrag want deze firma zorgt voor hygiënisch gereinigde bekers en transport. Groot voordeel is dat je de bekers dus zelf niet moet wassen. Deze service kost € 0,07/beker en € 51 voor transportkosten (afhalen in Deinze bij Goodless kan natuurlijk ook). Stuur een e-mail naar hello@goodless.be en vermeld dat je gebruik wil maken van de herbruikbare bekers van IVM, volgens voorwaarden en tarieven voor vereniging/organisatie uit het IVM-werkingsgebied. Voor meer info kan je terecht bij IVM via 09 218 90 18 of  greenevents@ivmmilieubeheer.be.

Afval scheiden moet!

Afval dat tijdens een evenement ontstaat, wordt aanzien als ‘bedrijfsafval’. En gezien bedrijven moeten sorteren, moet ook het evenementenafval selectief ingezameld worden.

Hoe het afval van je evenement laten ophalen en verwerken?

  • Heb je weinig afval (restafval, PMD en papier-karton): dat betekent maximaal 3 restafvalzakken van 60 liter en een gelijkaardige hoeveelheid PMD. Dit is vergelijkbaar met het maximale afval van een huisgezin. Dan kan je dit afval als organisator meegeven met de huis aan huisophalingen indien het in reglementaire zakken wordt aangeboden (dus: restafvalzakken met gemeentelogo of PMD-zakken met IVM-logo).
  • Heb je meer afval? (voor restafval gaat het dus om > 3 zakken). Dan wordt het afval volgens de ‘afval-regelgeving’ aanzien als bedrijfsafval. Dit afval mag in de IVM-regio niet worden meegegeven met het restafval van de gezinnen en moet apart worden opgehaald. Daarom moet je als organisator een private ophaalfirma contacteren. Die firma kan bijvoorbeeld enkele rolcontainers brengen waarmee je het afval tijdens het evenement kan inzamelen; na afloop van het evenement komt de firma deze containers terug ophalen. Je betaalt voor het gebruik van de container en voor het afvoeren van het afval naar een verwerkingsinstallatie. Je vraagt aan de ophaler om een verwerkingsattest af te leveren, zodat je kan bewijzen dat het afval op een correcte manier is afgevoerd. Heb je zelf geen contract met een private ophaler? Informeer bij team omgeving van de gemeente. Ze kunnen je verder helpen of doorverwijzen.

Afvaleilandjes gebruiken?
Afvaleilandjes zijn handig om afval selectief in te zamelen op een evenement. Vraag informatie over het gebruik hiervan bij team omgeving (omgeving@lievegem.be of 09.396.23.00). Hou er wel rekening mee dat de zakken die in deze afvaleilandjes gebruikt worden geschikt moeten zijn voor selectieve inzameling van respectievelijk restafval en PMD-afval. De regelgeving omtrent het gebruik van deze zakken is verstrengd. De gele evenementenzakken van 240 liter mogen niet meer gebruikt worden. Informeer daarom zeker hierover bij team omgeving.