Nachtwinkel: uitbatingsvergunning

gegevens met betrekking tot exploitatie
eigendom exploitatiepand
eigenaar exploitatiepand
eigenaar volledige pand
huurcontract
gegevens exploitant/aanvrager
Rechtsvorm
in geval van huurcontract, gegevens eigenaar van het pand
gegevens persoon in feite belast met de exploitatie
mee in te dienen documenten
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.