Nachtwinkel: vestigingsvergunning

gegevens met betrekking tot exploitatie
gegevens exploitant/aanvrager
Rechtsvorm
gegevens eigenaar exploitatiepand
mee in te dienen documenten
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.