Nachtwinkel: vestigingsvergunning

Gegevens met betrekking tot exploitatie
Gegevens exploitant/aanvrager
Rechtsvorm
Gegevens eigenaar exploitatiepand
Mee in te dienen documenten
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.