Ambulante handel

Indien je een standplaats wenst in te nemen in de gemeente Lievegem dien je steeds toestemming te vragen aan het gemeentebestuur. Dit geldt ook voor standplaatsen op privaat domein, garageverkopen, stickerverkoop, wafelverkoop, ijskar, foodtruck,…

 

Ambulante handel op openbaar domein buiten de openbare markt

Dit zijn ambulante activiteiten op openbare plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn en waar het logisch is dat bepaalde ambulante activiteiten mogelijk zijn.

Je kan een aanvraag standplaats indienen op openbaar domein buiten de openbare markten op volgende plaatsen:

 • Dorp (kerkplein), 9920 Lovendegem (behalve op vrijdag tussen 8 uur en 13.30 uur)
 • Markt, 9930 Zomergem (vooraan de kerk tussen de twee kerkdeuren) (behalve op dinsdag tussen 7 uur en 12.30 uur)
 • Kerkplein, 9921 Vinderhoute
 • Kerkplein, 9932 Ronsele
 • Dorpsplein, 9950 Waarschoot (tijdelijk niet mogelijk)
 • Parking begraafplaats Hovingen, 9950 Waarschoot
 • Andere locatie in Lievegem op openbaar domein

Een standplaats vraag je minstens 1 maand op voorhand aan bij team lokale economie aan de hand van het online formulier "Aanvraagformulier standplaats buiten de openbare markten of op privaat domein" (onderaan deze pagina). Er kan gekozen worden voor een abonnement op tweewekelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse basis.

 

Ambulante handel op privaat domein

Dit zijn ambulante activiteiten op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings. Een private plaats langs de openbare weg is een plaats die rechtstreeks aan de openbare weg grenst. Een commerciële parking is elk terrein dat dient voor het parkeren van voertuigen en dat bestemd is voor de klanten van een handelszaak.

Een standplaats vraag je minstens 1 maand op voorhand aan bij team lokale economie aan de hand van het online formulier "Aanvraagformulier standplaats buiten de openbare markten of op privaat domein" (onderaan deze pagina). Er kan gekozen worden voor een abonnement op tweewekelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse basis.

 

Ambulante handel op rondtrekkende wijze

Dit zijn ambulante activiteiten waarbij de handelaar zich regelmatig langs een vooraf bepaald traject verplaatst met verschillende verkooppunten. Er mag enkel gestopt worden om te verkopen op uitnodiging van de klant. Het gaat hier bijvoorbeeld om een ijsventer,…

Een standplaats vraag je minstens 1 maand op voorhand aan bij team lokale economie aan de hand van het online formulier "Aanvraagformulier ambulante activiteit op rondtrekkende wijze" (onderaan deze pagina).

 

Ambulante handel - individuele verkoop door particulieren met niet commercieel karakter

Dit zijn ambulante activiteiten waarbij het om goederen gaat die de particuliere verkoper toebehoren en die hij zelf niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd heeft met de bedoeling ze te verkopen.

Het gaat hier bijvoorbeeld om een garageverkoop, teveel aan fruit door een onverwachte overvloedige oogst,…..

Een standplaats vraag je minstens 1 maand op voorhand aan bij team lokale economie aan de hand van het online formulier "Aanvraagformulier standplaats individuele verkoop door particulieren met niet commercieel karakter" (onderaan deze pagina).

 

Ambulante handel - occasionele verkoop met niet commercieel karakter

Dit zijn ambulante activiteiten die een occasioneel karakter hebben. Daarnaast moet de verkoop ook ten bate zijn van één van de in de wetgeving voorziene doelen.

Concreet moet het om één van volgende doelen gaan:

 • Menslievend doel
 • Sociaal doel
 • Cultureel doel
 • Educatief doel
 • Sportief doel
 • De verdediging en promotie van de natuur
 • De verdediging en promotie van de dierenwereld
 • De verdediging en promotie van een ambacht
 • De verdediging en promotie van streekproducten
 • Een humanitaire catastrofe
 • Steun bij een ramp
 • Steun bij belangrijke schade

Het gaat hier bijvoorbeeld om een stickerverkoop van het Rode Kruis, de plantenverkoop van Kom op tegen Kanker, de wafelverkoop van een jeugdbeweging…

Een standplaats vraag je minstens 1 maand op voorhand aan bij team lokale economie aan de hand van het online formulier "Aanvraagformulier standplaats occasionele verkoop met niet commercieel karakter" (onderaan deze pagina).

Openbare markten

Gemeente Lievegem organiseert elke week 2 openbare markten:

 • Lovendegem: elke vrijdag van 8.00 uur tot 13.30 uur
 • Zomergem: elke dinsdag van 7.00 uur tot 12.30 uur

Vaste standplaats
Een vaste standplaats vraag je aan bij team lokale economie aan de hand van het online formulier 'Aanvraagformulier standplaats op de openbare markten van Lievegem' (onderaan deze pagina).

Bij ontvangst van je aanvraag wordt deze ingeschreven in het chronologische marktregister.
Je aanvraag zal pas worden behandeld als alle vereiste documenten werden ingediend. Er kan gekozen worden voor een abonnement op tweewekelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse basis. Het abonnement gaat in bij de start van het eerstvolgende nieuwe kwartaal na toekenning (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober)

Na verloop van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 7 en 8 van dit marktreglement) en behoudens intrekking door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 9 van dit marktreglement. Indien er een wijziging is opgetreden in de uitbating van de marktkramer, zoals een wijziging in de grootte of afmetingen van het kraam, de duurtijd, de plaats, naam/nummer van de uitbating,... dan moet het aanvraagformulier opnieuw worden ingevuld.

Losse standplaats
Er zijn geen losse standplaatsen (risico’s) mogelijk op de openbare markten van Lievegem.

Standgeld
Het bedrag van de retributie voor standplaatsen op de openbare markten is te vinden in het retributiereglement.

Vacatures standplaatsen
Voorlopig zijn er geen openstaande vacatures.

 

Leurkaart

Kaart ambulante handel
Een kaart ambulante handel vraag je aan bij het ondernemingsloket. Voor Lievegem is het meest nabije ondernemingsloket in Eeklo.

Aanvraag

 • De kaart vraag je aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Je vult een formulier in dat je aan het loket verkrijgt.
 • Na behandeling levert het loket een machtiging of een weigering af. Die weigering kan geheel of gedeeltelijk zijn.
 • Tegen een weigering kan de aanvrager beroep aantekenen bij de minister van Middenstand, uiterlijk dertig dagen nadat het loket hem op de hoogte gebracht heeft van de weigering.
 • De minister doet uitspraak binnen de dertig dagen. Als de uitspraak positief is, is het ondernemingsloket verplicht om een kaart ambulante handel af te leveren.

Kostprijs
Aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging:

 • Als werkgever: € 150
 • Als aangestelde A: € 100
 • Als aangestelde B voor onbepaalde duur: € 100
 • Als aangestelde B voor bepaalde duur: € 50

Aanvraag tot wijziging of vervanging:

 • Van een machtiging als werkgever: € 50
 • Van een machtiging als aangestelde A: € 100
 • Van een machtiging als aangestelde B: € 50

 De betaling gebeurt op het moment van de aanvraag.