Ambulante handel

We spreken van ambulante handel wanneer producten of diensten aan de consument worden verkocht, te koop aangeboden of uitgestald met het oog op verkoop:

 • door een handelaar, buiten de vestigingen vermeld in de Kruispuntenbank van ondernemingen;
 • door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Om ambulante activiteiten te mogen uitoefenen heb je een machtiging nodig, de zogenaamde leurkaart. Er zijn 2 soorten leurkaarten :

 • machtiging als werkgever;
 • machtiging als aangestelde A of B.

Ambulante handel kan worden onderverdeeld in 3 categorieën:

 • op de openbare markten;
 • op de openbare weg;
 • ten huize van de consument.

Uitzonderingen

Voor bepaalde producten gelden beperkingen van de plaatsen waar ze ambulant kunnen verkocht worden, terwijl er voor sommige producten een totaalverbod bestaat om ze ambulant te verkopen.

Anderzijds is voor de volgende ambulante activiteiten geen machtiging (leurkaart) vereist:

 • home-party verkoop;
 • occasionele verkopen door particulieren zoals bv. bij rommelmarkten;
 • verkoop door een gevestigde handelaar op de openbare weg voor de handelszaak;
 • verkoop op salons, beurzen en tentoonstellingen;
 • postorderverkopen en verkopen via automaten;
 • verkoop van kranten en tijdschriften;
 • verkoop ten huize van de koper op zijn uitdrukkelijk verzoek (bv. wekelijkse ronde van een melkboer);
 • verkoop van binnenlandse producten, afkomstig van de land-, tuin-, bosbouw, veefokkerij, jacht of visvangst, op de plaats van de productie;
 • openbare verkopen.

Hoe aanvragen

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze.

Kostprijs

De tarieven zijn afhankelijk van de soort machtiging.