Doe mee!

Onze straat, wijk, dorp of gemeente: dat zijn wij allemaal. Iedereen die wil, kan meebouwen aan Samen Lievegem. Denk na over wat jouw buurt bindt of wat typisch is voor jouw dorp. Werk samen met buren of ontmoet dorpsgenoten en bedenk een activiteit om deze eigenheid in de verf te zetten. Ken je niet meteen iemand die je kan betrekken of wil je over dorpsgrenzen heen meedenken in een klankbordgroep? Laat het ons weten via het contactformulier.

Inspiratie

Kriebelt het om iets te organiseren of zijn jouw mouwen al opgestroopt, maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Misschien zetten onze thema's jou al op weg. Doorheen Samen Lievegem lopen drie rode draden: ruimte, verbeelding en verhalen. Met ruimte willen we de open ruimte tussen de dorpen en de pleintjes in de dorpen in de kijker zetten. Verbeelding verwijst dan weer naar de talrijke culturele initiatieven en benadrukt het artistieke karakter van Lievegem. Tot slot willen we ook verhalen sprokkelen: op onze lokale startavonden in de dorpen leerden we dat er heel wat verhalen verteld worden en die willen we ook een plaats geven in onze dorpseigenheid. De presentatie van ons startmoment geeft al een aantal concrete voorzetten tot activiteiten: wie weet vind je daar inspiratie?

We voorzien de komende weken ook nog een aantal inspiratiemomenten om jou op weg te zetten: hierover later meer.

Van los idee naar activiteit

Eureka: je hebt een idee uitgebroed! Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte om af te toetsen of het idee haalbaar is en het binnen één van de drie thema's van Samen Lievegem past. Dit is meteen het geknipte moment om te bekijken waarin de gemeente jou kan ondersteunen.

Registreer jouw activiteit

We verzamelen alle activiteiten via UitDatabank. Door deze tool te gebruiken, raken de activiteiten breder gekend. Registreer jouw activiteit met het label samenlievegem en hij verschijnt na enkele uren in ons overzicht. Is het de eerste maal dat je UitDatabank gebruikt, dan vind je hier een beknopte handleiding.