De zitbank als dorpsgezicht

Oproep voor plaatselijke terrein(ver)kenners en creatieve duizendpoten: kom erbij voor een eerste inspiratiebijeenkomst!

Om op zoek te gaan naar wat waardevol is in een dorp of een dorpsgemeenschap, kunnen we kijken naar de manier waarop we onze dorpspleinen, straten en open ruimte inrichten. Zitbanken hebben daarin een bijzondere functie: je ontmoet er buren en voorbijgangers, kan er even op uitrusten of iemand opwachten. Banken bieden ontspanning en maken je subtiel alert op de schoonheid van de plek en de natuurlijke omgeving;…of je kan er zomaar een beetje op hangen.  

Welke goede voorbeelden zijn er binnen en buiten Lievegem? Wat is de betekenis van een zitbank voor het dorp?  Hebben we meer van zulke plekken nodig? Welke plek kan een bank gebruiken? Hoe ziet die bank eruit en hoe richten we de plek waar ze staat in? Ontwerpen en maken we zelf banken met een artistieke of ambachtelijke toets? Tijdelijk of duurzaam?

Om die vragen te beantwoorden brengen we op donderdagavond 1 juli (be)denkers en makers met verbeeldingskracht samen!  Het is de start van een traject waarbij we co-creatief en met de talenten van inwoners aan de slag gaan om met straatmeubilair de sociale, ruimtelijke en historische kwaliteiten van onze dorpen en woonkernen te tonen.   

Donderdag 1 juli 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur. (Raadzaal Lovendegem, Kasteeldreef 72)