Sportkampen

Voor de sportkampen moeten wij een coronaprotocol volgen. Hier enkele van de richtlijnen uitgelicht uit het protocol dat momenteel van toepassing is:

  • Kampjes kunnen enkel georganiseerd worden voor kinderen tem 12 jaar.
  • Wij moeten werken in bubbels van een vast bepaald aantal kinderen. Dit aantal wordt bepaald in de coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn.
  • Deze bubbels mogen niet met elkaar in contact komen: aparte ingang, apart sanitair, aparte sportruimte (tenzij tussendoor ontsmet en verlucht), apart sportmateriaal (tenzij ontsmet tussendoor),…
  • Contact met externen vermijden

Omdat de combinatie van sportkampen met buitenschoolse opvang op dezelfde dag momenteel niet aangewezen is, organiseren we voor- en na opvang op de locatie van het kamp.