Standplaats buiten de openbare markten of op privaat domein: aanvraagformulier

Standplaats buiten de openbare markten
Dit zijn ambulante activiteiten op openbare plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn en waar het logisch is dat bepaalde ambulante activiteiten mogelijk zijn.

Een standplaats vraag je minstens 1 maand op voorhand aan bij team lokale economie via onderstaand formulier.

Standplaats op privaat domein
Dit zijn ambulante activiteiten op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings. Een private plaats langs de openbare weg is een plaats die rechtstreeks aan de openbare weg grenst. Een commerciële parking is elk terrein dat dient voor het parkeren van voertuigen en dat bestemd is voor de klanten van een handelszaak.

Een standplaats vraag je minstens 1 maand op voorhand aan bij team lokale economie via onderstaand formulier.

Heb je problemen met het digitaal formulier? Download dan de pdf-versie en bezorg het ons ingevuld via economie.toerisme@lievegem.be

  • Huidige Gegevens contactpersoon en onderneming
  • Gegevens van de aanvraag ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten of op privaat domein
  • Gegevens van het gevraagde abonnement
  • Bij aanvraag in te dienen documenten
  • Verzenden
  • Voltooid