Thuiszorgpremie aanvragen

Het OCMW geeft een toelage aan de zorgbehoevende persoon, die hulp nodig heeft van mantelzorgers of professionele diensten, om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
Zorgbehoevende persoon
Zorgbehoevende
Ik ben zorgbehoevend en heb hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen
Ik verklaar op eer dat ik voldoe aan de volgende voorwaarden
Verklaring op eer
Ik doe beroep op volgende mantelzorger(s) = personen die me helpen:
Ik doe beroep op volgende professionele dienst(en) die me helpen:
Verklaring en toestemming