Hoe kan ik starten met een logies?

Je wil starten met een...

 • B&B
 • hotel
 • vakantiewoning
 • hostel (valt sinds 1 april 2017 onder het
  Vlaamse logiesdecreet)
 • camperterrein
 • camping
 • vakantiepark

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet van kracht:

Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden: dit kan via het uitbatersportaal van Toerisme Vlaanderen. Je kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven nog maximum drie jaar geldig.

Starten met een jeugdverblijf of vakantiecentrum

Je wil starten met een...

 • jeugdverblijf (sinds 1 april 2017 vallen de hostels onder het Vlaamse logiesdecreet)
 • vakantiecentrum (sinds 1 april 2017 vallen de vakantiecentra onder het Vlaamse logiesdecreet)

Voor jeugdverblijven en andere sociaal-toeristische verblijven blijft het Toerisme voor Allen-decreet van toepassing. Deze verblijven leveren specifieke inspanningen om bepaalde groepen in onze samenleving van een vakantie te laten genieten. Om een erkenning te behalen, moeten ze voldoen aan specifieke criteria inzake veiligheid, comfort en hygiëne.

Meer over het Toerisme voor Allen-decreet.

Starten met innovatief logies als land- of tuinbouwer?

Indien je als Oost-Vlaamse land- of tuinbouwer aan verbreding denkt door een vernieuwde vorm van hoevetoerisme (zoals glamping, strohotel, boomhut, tiny house, ecofam, etc.) op jouw grond of in jouw gebouw(en) in te richten, krijg je specifieke ondersteuning en begeleiding binnen het PDPO project 'Toerismeboeren'. Meer info lees je hier.

Neem deel aan een logieconsult!

Speciaal voor starters organiseert Toerisme Oost-Vlaanderen maandelijks een informatief consult. Dit gaat door in de kantoren te Gent, Woodrow Wilsonplein 2, PAC Zuid.
Meer info over de data en bijwonen van een consult, check 'Op de Agenda' Evenementen Logiesconsult.