IOED Meetjesland

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Meetjesland

Bij IOED bundelen 8 gemeenten in het Meetjesland hun kracht. Concreet gaat het over de gemeenten Aalter, Deinze, Eeklo, Sint-Laureins, Evergem, Lievegem, Maldegem en Wachtebeke. De IOED ondersteunt de betrokken gemeentebesturen en ambtenaren in hun beleid en dienstverlening inzake bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

Wat doet IOED Meetjesland?

De IOED doet aan kennis– en expertiseopbouw rond het onroerend erfgoed van het Meetjesland en erfgoedzorg in het algemeen. Deze kennis en expertise stelt de IOED ter beschikking van de betrokken besturen, stedenbouwkundige diensten, erfgoedgemeenschappen en andere erfgoedactoren binnen en buiten de regio.Het is het vertrekpunt voor de gemeenten om gefundeerde keuzes te maken met betrekking tot het behoud, het beheer en de ontsluiting van hun erfgoed. De verzamelde kennis kan ook ingezet worden voor educatieve doeleinden en verdergezet onderzoek door gemeenten of derden. De IOED wil in de eerste plaats een aanspreekpunt zijn voor de betrokken besturen en neemt voor hen ook een directe loketfunctie op.