Heemkundige werkgroepen in Lievegem

Erfgoedgroep Zomergem

Wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden; zo kunnen we 'erfgoed' het best omschrijven. Heb jij een hart voor Zomergems erfgoed? Erfgoedgroep Zomergem zoekt geïnteresseerden.

Erfgoed kan gebouwen, monumenten of kunstwerken zijn, maar ook minder tastbare zaken zoals verhalen, tradities, liederen, dialecten, … Erfgoedgroep Zomergem wil jou en de beleidsmakers stimuleren in het zorgzaam omgaan met het erfgoed in Zomergem, want het is zeer waardevol.

Jaarlijks organiseert Erfgoedgroep Zomergem activiteiten en werkt ze projecten uit in werkgroepen. Naar gelang van de actualiteit en de vraag, kunnen er andere werkgroepen opgericht worden.

Interesse? Neem contact op met de team cultuur.

Historisch Lieveland

Historisch Lieveland is een jonge geschiedkundige vereniging – opgericht in april 2012 – die het historisch onderzoek en de erfgoedwerking binnen de drie “Lievegemeenten” Lovendegem, Waarschoot en Zomergem aanmoedigt. De leden vormen samen een dynamische mix van ervaren én jonge enthousiastelingen uit Lovendegem en daarbuiten. Ook de leden van de bestaande heemkringen Werkgroep Geschiedenis Lovendegem en Werkgroep Geschiedenis Vinderhoute zijn aangesloten bij Historisch Lieveland.

Als nieuwe vereniging zoekt Historisch Lieveland nog actief naar nieuwe gemotiveerde vrijwilligers. Lid worden kan uiteraard, maar is daarom niet noodzakelijk. Vrijwilligers bij Historisch Lieveland kunnen evengoed:

  • Als graficus onze flyers en promotie helpen vormgeven;
  • Als ICT-programmeur onze website helpen opbouwen;
  • Als manusje-van-alles meehelpen bij de organisatie van Lievegemse erfgoedevenementen;
  • Als verwoed archivaris of (amateur-)geschiedkundige doorheen de plaatselijke boeken en historische bronnen snuffelen om een eigen publicatie te krijgen in ons jaarboek.

Want elk werkjaar zal Historisch Lieveland een publicatie met verschillende geschiedkundige artikels over Lievegem uitgeven.
Leden van Historisch Lieveland ontvangen dit jaarboek in de bus.

Wie informatie wil over Historisch Lieveland, wie (steunend) lid wil worden of wie wil meewerken, kan steeds vrijblijvend een e-mail sturen naar pieter.de.reu@telenet.be

Werkgroep Geschiedenis Lovendegem en Vinderhoute

Werkgroep Geschiedenis is een groep vrijwilligers die ijveren voor de bewaring en het beheer van het erfgoed van Lovendegem/Vinderhoute. 

Met het boek Geschiedenis van Lovendegem werd in het voorjaar van 2010 een project afgerond dat ongeveer tien jaar voordien was opgestart. Van 1111 tot 1976 maken we het wel en wee mee van de bewoners. Het zeer rijke en goed bewaarde archief stelde de onderzoekers in staat de bewogen geschiedenis van het dorp in al haar aspecten te reconstrueren en dit vanaf de 13de eeuw. 

Lovendegem bestaat uit twee deelgemeenten dus ook Vinderhoute heeft een interessante geschiedenis. Dus werd er een overeenkomst gesloten met het gemeentebestuur en "Werkgroep Geschiedenis Vinderhoute" om binnen de vijf jaar de geschiedenis van Vinderhoute in een boek te gieten. Deze geschiedenis beperkt zich hoofdzakelijk tot het grondgebied Vinderhoute binnen de huidige grenzen. Het boek "Vinderhoute, van de prehistorie tot heden" werd in 2016 uitgegeven en bestaat uit historisch gebouwde teksten maar bevat ook veel foto's, grafieken en tabellen. Het is vlot leesbaar en aantrekkelijk om in te kijken.

Beide boeken zijn te koop in de bibliotheek.

De werkgroep werkt tevens ook mee aan de organisatie van activiteiten zoals erfgoeddag en open monumentendag.

Interesse om mee te werken? Neem contact op met de team cultuur.