Historische site kerk Waarschoot en vernieuwde dorpskern

Kerkbrand - bouw van een nieuwe kerk

De Sint-Ghislenuskerk werd op oudejaarsavond 2001-2002 door een brand verwoest. Via de open oproep procedure bij de Vlaams bouwmeester werd gekozen voor een nieuwbouw met behoud van de kerktoren, het enige als monument beschermde gebouwdeel. De nieuwbouwkerk werd tegen het oude schip van de oude kerk aan gebouwd. De opstaande kolommen en het hoogkoor van de kerkruïne werden als binnentuin in het ontwerp geïntegreerd. De kerktoren kreeg een dubbele functie als toegang tot de nieuwe kerk en tot deze binnentuin.

Op 10 september 2005, precies 1.350 dagen na die legendarische oudejaarsnacht, werd officieel de eerste steen gelegd van de gloednieuwe Sint-Ghislenuskerk. Op 24 juni 2007 werd de nieuwe kerk officieel ingehuldigd.

Archeologisch onderzoek

Vooraleer van start te gaan met de bouw van de nieuwe kerk besliste het gemeentebestuur om de kerksite bouwhistorisch en archeologisch te onderzoeken. Het onderzoek liep van april 2004 tot september 2005.

Meer informatie over het archeologisch onderzoek kan je lezen in het artikel en flyer bij de downloads.

Ontmoetingsplein met petanquebaan

Het pleintje met petanquebaan met de integratie van het kunstwerk ter ere van de Priester-dichter Basiel de Craene (zie Kunst- en Poëzieroute) vormde de eerste stap in de richting van de dorpskernhernieuwing en is voor iedereen vrij toegankelijk. Het vormt een groene rustplek in het hart van onze gemeente.

Samen met het ontmoetingsplein werd ook het beeld “De Verbrande Madonna” op 25 oktober 2009 onthuld. Kunstenaar Philippe Verschueren werd geïnspireerd door de grote kerkbrand van 1 januari 2002. Een Lieve-Vrouwbeeld in de kerk verkoolde volledig en werd nadien overgebracht naar de Bellebargiekerk, die tijdelijk dienst deed als vervangkerk. De kunstenaar maakte een bijna exacte kopie in zwart beton. “Het vuur heeft aan dit beeld een andere dimensie gegeven; een teken van hoop voor Waarschoot,” aldus Verschueren. Het kunstwerk kreeg een plaatsje in een nis in de kerktoren van de Sint-Ghislenuskerk.

Vernieuwde dorpskern

De brand van de St. Ghislenuskerk bracht de opportuniteit om de dorpskern van de gemeente kwalitatief op te waarderen rekening houdend met nieuwe gebruiksnoden en verkeersstromen. De werken duurden van mei 2011 tot juni 2013.

Het resultaat is een mooie dorpskern met een ruim dorpsplein en groenaccenten; een duidelijke hiërarchie van de verkeersstromen en parkeermogelijkheden, functionele verbindingen voor fietsers, voetgangers en mindermobielen en een duurzame en veilige ontsluiting van de brandweer.

De vernieuwde dorpskern van Waarschoot werd in 2015 ook opgenomen als praktijkvoorbeeld in het 8stePraktijkboek Publieke Ruimte van Infopunt Publieke Ruimte (tot voor kort Steunpunt Straten). Het boek is een referentiewerk voor iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten.

Je kan de bijdrage over Waarschoot lezen via de downloads of het boek binnenkort ontlenen via de bibliotheek. Je kan het boek ter waarde van 60 euro aankopen via www.publiekeruimte.info of tel. 03 270 06 35.