Onroerend erfgoed Zomergem

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft op 11 februari 2019 het beheersplan beschermd dorpsgezicht Dorpskom Zomergem goedgekeurd. Sinds 1995 is de dorpskom van Zomergem een beschermd dorpsgezicht. Deze beschermingen zorgen ervoor dat het historische kader en karakter van het dorp juridisch beschermd zijn en bewaard blijven voor de toekomstige generaties. Het beheersplan vergemakkelijkt het aanvragen van in het beheersplan goedgekeurde werken en maakt premies voor werken die bijdragen aan de erfgoedwaarde van de dorpskern mogelijk.

Als eigenaar van een gebouw binnen het beschermd dorpsgezicht wordt u uitgenodigd naar een infoavond hierover op donderdag 25 april om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Zomergem, Markt 1 te 9930 Lievegem.

Het adviesbureau Antea Group zal het beheersplan inhoudelijk toelichten en een consulent van het Agentschap Onroerend Erfgoed zal het luik over de premies toelichten.

Om een inschatting te maken van het aantal aanwezigen, vragen we u om uw aanwezigheid te bevestigen via omgeving@lievegem.be vóór 22 april.