Onroerend erfgoed Zomergem

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft op 11 februari 2019 het beheersplan beschermd dorpsgezicht Dorpskom Zomergem goedgekeurd. Sinds 1995 is de dorpskom van Zomergem een beschermd dorpsgezicht. Deze beschermingen zorgen ervoor dat het historische kader en karakter van het dorp juridisch beschermd zijn en bewaard blijven voor de toekomstige generaties. Het beheersplan vergemakkelijkt het aanvragen van in het beheersplan goedgekeurde werken en maakt premies voor werken die bijdragen aan de erfgoedwaarde van de dorpskern mogelijk.